Karłuszowiec

28-12-2004
Anna Piernikarczyk

ul. Legionów 35 
 

Pałac z XVIII wieku, wcześniejsza siedziba zarządu Donnersmarcków

W 1750 roku dobra te (tzw. majątek eucherowski)nabył hrabia Franciszek Ludwik z bytomskiej linii Henckel von Donnersmarck. Wcześniej skonfiskowano mu siedzibę w bytomskim ratuszu. 

Wybudował zamek z własną kaplicą i księdzem kapelanem, niezależnym od miasta Tarnowskie Góry. Przypuszczalnie nazwa Karłuszowiec (niem. Carlshof) pochodzi od imienia ojca hrabiego - Karola Józefa. 

W 1768 roku brat i spadkobierca - hrabia Łazarz III - przeniósł się do zamku w Siemianowicach, który odtąd stał się główną siedzibą bytomskich Donnersmarcków, zwanych siemianowickimi od tej pory. W Karłuszowcu natomiast nadal mieścił się zarząd części majątku. 

W 1924 roku budynki te wcielono do obszaru miasta, a w okresie wojennym mieściła się tu dyrekcja spółki "The Henckel von Donnersmarck-Beuthen Estates Limited". Obecnie mieści się tu Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła. 

Przed budynkiem stoją dwie późnobarokowe figury - Św. Floriana oraz Św. Jana Nepomucena, przeniesione z ulicy Zamkowej po zburzeniu w czasie II wojny światowej Kolegium Jezuickiego. 

W willi zarządcy majątku znajduje się przedszkole, a w pałacowych oficynach - służba zdrowia.

Polecamy

Anna i Łukasz Piernikarczyk - Tarnowskie Góry i okolice

Strona główna | Zabytki | Historia | Rekreacja | Ogłoszenia | Galeria | Forum