Herb miasta

28-12-2004
Ania

7. sierpnia 2002 roku Rada Miejska przywróciła miastu Tarnowskie Góry historyczny herb nadany 440 lat wcześniej - w roku 1562.

Fundatorem herbu był Jerzy Fryderyk von Ansbach (1539-1603) - jedyny syn księcia Jerzego von Ansbach, współfundatora Tarnowskich Gór, margrabia brandenburski, książę Karniowa, regent księstwa Prus, pan Tarnowskich Gór i Bytomia.

Podczas swego panowania (1543-1603) wydał Tarnogórzanom liczne przywileje, m.in. 25 lipca 1562 roku nadał wspomniany już herb, a w 1599 r. wystawił Przywilej Generalny, w którym ostatecznie potwierdził dawne i nadał nowe prawa "Wolnego Miasta Górniczego" Tarnowskim Górom.

Okres rządów tego człowieka to czas największej świetności naszego miasta.

Herb Tarnowskich Gór nawiązuje do herbu Jana II Dobrego, księcia opolskiego, Piasta górnośląskiego (złote skrzydło) oraz so herbu Hohenzollernów, którzy sprawowali władzę nas Ziemią Tarnogórską w XVI - XVII w. (czarny orzeł). Młotki zaś symbolizują najważniejsze zajęcie pierwszych mieszkańców miasta - gwarków.

FLAGA I BANER MIASTA

Barwy srebrna (biała), czarna i złota (żółta) nawiązują do barw Herbu Miasta.

FLAGA I BANER URZĘDOWY

SZTANDAR MIASTA

1528 - wydanie "Ordunku Gornego" (praw górniczych)

1562 - nadanie herbu

1599 - nadanie przywileju generalnego, który potwierdzał prawa "wolnego miasta górniczego"

2002 - przywrócenie historycznego miasta

Zachował się oryginał przywileju herbowego z 1562 roku. Aktualnie jest w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. W Muzeum w Tarnowskich Górach jest jego fotokopia.

HERB PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

W 1922 Tarnowskie Góry zostały przyłączone do Rzeczypospolitej. Herb nadany przez Jerzego Fryderyka wciąż obowiązywał. Dopiero po II wojnie światowej w 1954 roku, w okresie formowania się ustrojowego PRL-u, zdecydowano się na zmianę herbu podając ideowy powód "walki z obcymi wpływami" na Śląsku (w tych czasach także zniszczono wiele zamków i pałaców wzniesionych przez wcześniejszych władców np. Donnersmarcków).

W roku 1990, za sugestią M. Gumowskiego, herb miasta przeszedł kolejną modyfikację: zmianę barw w dolnym polu. Wcześniejsze (zielony i czarny) symbolizowały górnictwo węglowe. Barwy późniejsze (czerwień i złoto) symbolizowały górnictwo kruszcowe.

Pobierz:

Herb duży i mały jako grafika wektorowa plik ZIP (106 kB)

Polecamy

Anna i Łukasz Piernikarczyk - Tarnowskie Góry i okolice

Strona główna | Zabytki | Historia | Rekreacja | Ogłoszenia | Galeria | Forum